Obnovljivi izvori energije

Iscrpljenost energetskih resursa je do te mere aktuelizovala potrebu iskorišćenja svih mogućih rešenja, da je ulaganje u obnovljive izvore kao najčistijeg energetskog potencijala, posebno podržano stimulativnim merama iz državnih i posredno, evropskih fondova. Naša firma je prepoznala ovu perspektivu kao oblast budućeg sve većeg interesovanja, pa je na tom planu ozbiljno krenula u sticanju iskustva kroz realizaciju poslova na izgradnji ili rekonstrukciji malih hidroelektrana (MHE).

U ovoj, sve aktuelnijoj oblasti, nudimo izradu kompletnih srednjenaponskih i niskonaponskih instalacija u sklopu kojih dajemo adekvatna rešenja zaštite i upravljanja radom postrojenja, sa održavanjem parametara neophodnih za pouzdan rad i sinhronizaciju sa elektro energetskim sistemom.