Izrada elektro ormana

Tipičan izgled komandne table RO sa daljinskim nadorom

Komandna tabla RO

RO Mostarska petlja - prednji izgled

Tipičan Ro za
spoljnu montažu

 U ovoj oblasti možemo ponuditi kompletnu uslugu, od izrade idejnih i glavnih projekata i rešenja, izrade funkcionalnih i radioničkih šema, montaže i šemiranja opreme, do završnog ispitivanja i funkcionalne provere.

Pri tome, naši kadrovi, pored dobrog poznavanja funkcija i osobina standardne elektro opreme,  raspolažu neophodnim znanjem i iskustvom sa savremenim elektro napojnim, pogonskim i zaštitnim uređajima, kao što su:

  • Kompaktni prekidači sa integrisanim zaštitama
  • rekventni regulatori

    Elektro radionica - izrada RO

    Šemiranje RO u radionici

  • Soft starteri
  • Razni pretvarački, merni i zaštitni sklopovi novih tehnologija i sl.
  • Upravljački i nadzorni uređaji – kontroleri, njihovo integrisanje i programiranje
  • . . .

 

 

RO ZA VELIKE ELEKTROMOTORNE POGONE

Ro Mostarska petlja  Niskonaponski ormani za veće elektromotorne pogone sadrže svu rasklopnu i pogonsku elektroenergetsku opremu, moderne tehnologije i dizajna, optimalno raspoređene unutar energetskih polja. Oprema u funkciji upravljanja i nadzora smeštena je u odvojenom polju. Sve je kompletno smešteno u kompaktnom prostoru poštujući sve norme estetike, simetrije i optimizacije. Orman se najčešće izrađuje u IP 65 zaštiti, pri čemu je adekvatno klimatizovan zavisno od sračunate disipacije.

Izrađuje se u verziji limenih ili poliesterskih kućišta, a mogu se primeniti za unutrašnju ili spoljnu montažu. Ormani za spoljnu montažu, pored postojanosti na sve atmosferske uslove, adekvatno su još obezbeđeni i od neovlašćenog pristupa, kako opremi tako i komandama.

 RO SA DALJINSKIM NADZOROM

RO KCS Pinosava unutra

RO KCS Pinosava izgled

Pored standardnih rešenje energetike i automatike, orman je snabdeven opremom u funkciji daljinskog nadzora koja koristi GSM i GPRS sistem prenosa, kao i opremu koja obezbeđuje rezervno napajanje za nadzorne finkcije kako bi se u centar prenele relevantne informacije i u slučajevima izostanka napajanja iz EDB mreže.

 

 RO ZA FONTANE

RO fontane

Ormani za fontane su osim uobičajene napojno komandne opreme, obezbeđeni i kontrolerima za upravljanje funkcijom dinamike rasvete i vodenih figura. S obzorom da se najčešće ugrađuju u podzemnim prostorijama koje su zbog cirkulacije vode i podzemnih uslova dosta vlažne, posebna pažnja je posvećena obezbeđanju IP zaštite i adekvatnih mikroklimatskih uslova za elektro opremu unutar njega.

 

RO ZA JEDNOSMERNO NAPAJANJE

RO jednosmernog napajanja Ormani za distribuciju jednosmernog napajanja za opremu u sistemima kao što su telkomunikacione centrale, data centri i sl, izrađuju se po standardima i tehničkim zahtevima Telekom Srbije. Karakteriše ih velika energetska propusnost i pouzdanst. S obzirom da se primenjuju za relativno male jednosmerne napone (najčešće do 48V), strujni krugovi i elementi distribucija se izrađuju od bakarnih materijala velikog preseka tako da izdržavaju velike struje i bez posebnog obezbeđenja unutrašnje klimatizacije.