Softver

ITON HMINaši kadrovi, sa rutinom vrsnih poznavalaca, vladaju znanjem i veštinama softverskog inženjerstva, pa smo na tom planu, osposobljeni za pružanje usluga iz oblasti informacione tehnologije, na poslovima:

  • Izrade algoritama i nadzorno – upravljačkih programa za razne kontrolere koje ugrađujemo u  elektro ormane,
  • Instalacije i održavanja računarskih mreža i nadzornih sistema
  • Pružanja usluga servisa računara i računarske opreme
  • Izrade, redizajniranja, registracije i održavanja poslovnih ili afirmativnih WEB prezentacija