Licence

Naši kadrovi raspolažu znanjem i iskustvom koje je verifikovano stručnim licencama Inženjerske komore Srbije. Licence koje posedujemo  pokrivaju oblast projektovanja i izvođenja radova na elektro instalacijama niskih, i srednje-naponskih nivoa. To praktično obuhvata kompletnu elektro oblast, osim visokog napona (naponi preko 10kV).

Licence koje posedujemo a izdate su od Inženjerske komore Srbije su:

  • 350 Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
  • 352 Odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima – automatika,   merenje i regulacija
  • 353 Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema
  • 450 Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
  • 453 Odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema