Kadrovi

Naše preduzeće vodi kadrovsku politiku sa akcentom na visoku stručnost kadrova, koja se neposredno odražava na kvalitet i efikasnost u poslovanju.

Trenutno zapošljavamo 5 radnika od kojih su 3 sa visokom stručnom spremom i svim elektro licencama Inženjerske komore Srbije, i do sada beležimo stalne pozitivne poslovne rezultate.

Pored poslova iz oblasti elektro tehnike i mašinstva,koji su dokazani u brojnim izvođčkim referencama naše firme,  naši kadrovi, sa rutinom vrsnih poznavalaca vladaju znanjem i veštinama softverskog inženjerstva, pa smo na tom planu osposobljeni za pružanje usluga iz oblasti izrade, redizajniranja, registrovanja i održavanja sajtova i sličnih internet poslovanja i prezentacija.