Sistemi besprekidnog i stabilnog napajanja

U oblasti pouzdanog i stabilnog napajanja, u dosadašnjoj praksi imali smo mnogo ostvarenja instalacije i puštanja u rad raznih sistema i uređaja besprekidnog ili rezervnog napajanja, kako manjih, tako i vrlo velikih snaga (300 – 400 kVA), a neke od značajnih i karakterističnih referenci su:

  • UPS 2x200kVA u paraleli – Telekom Srbije, Centar tranzitnog telefonskog saobraćaja i mobilne telefonije (mts) u Železniku
  • UPS 120kVA – zgrada kontrole leta u Podgirici
  • UPS 2x60kVA – objekat kontrole leta na Kopaoniku
  • Dizel električni agregat  300 kVA – Zgrada Aeroinženjeringa, centrala mobilne telefonije Mobtel
  • Ispravljački sistemi za napajanje telfonskih centrala  48VDC, snage 50 – 1000A na više od 50 objekata Telekoma Srbije
  • Stacionarne baterije napajanja Tranzitnih (TC), Čvornih (ČC) i Krajnjih (KC) centrala Telekoma srbije kapacita 50 – 2.000 Ah na više od 500 objekata na celoj teritoriji Srbije