Softver

Delatnost naše firme na planu softverskog inženjerstva, do sada se uglavnom odvijala u sledećim oblastima:

IZRADA NADZORNO UPRAVLJAČKIH PROGRAMA ZA

  • crpna postrojenja (preko 15 KCS iz sistema Beogradske kanalizacije)
  • fontane (4 velike gradske fontane u Beogradu)
  • male hidroelektrane (MHE Bukulja)

INSTALACIJA I ODRŽAVANJE RAČUNARSKIH MREŽA I SISTEMA

  • Institut za filozofiju i društvenu teoriju

IZRADA WEB PREZENTACIJA

Neki od projekata na kojima smo radili su:

i još mnogi drugi…

SERVIS PERSONALNIH RAČUNARA I INSTALACIJA PROGRAMA